Ihmisten hyvinvointi

Äiti ja lapsi venyttelemässä yhdessä olohuoneessa.

Vastuullisuus ei tarkoita vain ympäristövaikutusten minimointia, mutta myös ihmisten hyvinvoinnin ja heidän terveytensä edistämistä. Vietämme sisätiloissa noin 90% ajastamme, joten se, miten mielyttäväksi asuin- ja työskentelytilat koemme on äärimmäisen tärkeää.

Mukavat asuin- ja työskentelytilat

Vähentämällä putkien ja laitteiden lämpöhäviöitä, sisätilojen lämpötilojen hallinta on helpompaa. Tämän avulla asuin- ja työskentelytiloissa on miellyttävä sisäympäristö ympäri vuoden, riippumatta siitä, kuinka kuuma tai kylmä ulkona on.

Melun hallinta

Rakennusten, asuinrakennusten ja toimitilojen melu on suuri ongelma. Arviolta 80 miljoonaa ihmistään pelkästään EU:ssa altistuu ei-toivotulle melulle. Jatkuva melu stressaa ihmistä ja äärimmäisissä tapauksissa jopa aiheuttaa vakavia fyysisiä ongelmia, kuten korkeaa verenpainetta tai sydänkohtauksia. Eristysratkaisumme vähentävät tehokkaasti ei-toivottua melua erityisesti LVI-järjestelmissä ja teollisuuslaitteissa.

 

 

 

Tiesitkö?

Akustisen suojauksen optimoimisessa mineraalivillallemme on ominaista:

 

  • Suuri pitkittäinen ilmavirran kestävyys (enintään >100 k Pa·s/m2)

  • Tasainen huokoisuus (93-99%)

  • Matala dynaaminen sitkeys

  • Matala kimmokerroin

 

Parasta paloturvallisuutta

Palontorjunnasta sisäilman laatuun, ISOVER-eristysratkaisut auttavat tekemään ympäristöstäsi turvallisen. Kaikki lasimineraalivilla-tuotteemme ovat palamattomia. Niillä on korkein mahdollinen Euroclass A1 –paloluokitus, eivätkä ne tuota myrkyllisiä kaasuja tulipalon sattuessa.

Suurin osa on myös paloluokiteltu, antaen lisäsuojaa tulipaloja vastaan ja tarjoten lisäaikaa rakennuksen asukkaiden evakuointiin.

Lue lisää teknisten eristeiden palonsuojausominaisuuksista.

 

Tiesitkö?

ULTIMATE Protect täyttää korkeimmat palosuojausstandardit, Euroclass A1:n ja erinomaisen palonkestävyyden (jopa 2 tuntia EN1366:n mukaan).

Ei vaarallisia aineita

Tuotteemme eivät sisällä vaarallisia aineita, jotka ovat luokiteltu syöpää, perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi (CMR).

Maailman terveysjärjestön kansainvälinen syöväntutkimuslaitos, EU tai Yhdysvaltain hallitus ei luokittele käyttämiämme mineraalivillakuituja ihmisille syöpää aiheuttaviksi.

Olemme myös sitoutuneet vähentämään tuotteidemme haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä minimiin. Monissa maissa nämä päästöt ovat sertifioitu erillisillä etiketeillä, kuten M1, Eurofins Indoor Air Comfort ja UL GreenCard. Rakennustuotteiden VOC- ja formaldehydipäästöjen pakollisen ranskalaisen merkinnän mukaan useimmat ISOVER-mineraalivillatuotteet (lasivilla, kivivilla ja ULTIMATE™) saavuttavat korkeimman A+ -arvosanan.

EUCEB-merkintä – testatusti turvallinen tuote

EUCEB-merkki kertoo mineraalivillakuidun bioliukoisuudesta ja siitä tunnistaa testatusti turvallisen tuotteen. Kaikilla ISOVER-eristeillä on EUCEB-sertifikaatti. Tämä merkitsee sitä, että ISOVERin eristeissä käytetty kuitu on bioliukoista eli kuidut liukenevat ja poistuvat elimistöstä sinne jouduttuaan.

Pakkauksista löytyvä EUCEB-logo sekä erillinen EUCEB-sertifikaatti osoittavat, että materiaali on valmistettu vastaamaan tuotteiden terveyttä ja turvallisuutta koskevia eurooppalaisia määräyksiä. Mikäli materiaalitoimittaja ei ole osoittanut testatusti, että käytetty materiaali on bioliukoista, tulisi Euroopan talousalueella myytävistä pakkauksista löytyä varoitus- ja haittamerkinnät EU-asetuksen mukaisesti (nro 1272/2008).

EUCEB-sertifikaattia hallinnoi riippumaton Belgian rakennusalan sertifiointiliitto (BCCA), jonka tietokannasta vastuullisesti toimivat eristemateriaalivalmistajat löytyvät. Vain EUCEB-vaatimukset täyttävät eristevalmistajat ovat oikeutettuja käyttämään EUCEB-tavaramerkkiä pakkauksissaan. Nämä yritykset ovat myös sitoutuneet valvottuun järjestelmään, jossa kuidun kemiallista koostumusta seurataan säännöllisin mittauksin.
 

Osallistumme eurooppalaisten ohjeiden kehittämiseen rakennustuotteiden sisältämien aineiden ilmoittamiseksi ja niiden haitallisuuksien arvioimiseksi. Tämä nopeuttaisi siirtymistä kiertotalouteen ja terveellisempään rakentamiseen koko sektorilla.

Ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme

Mikäli et löytänyt vastausta sivustoltamme, kysy rohkeasti lisää asiantuntijoiltamme!