Vastuullisuus ja ympäristö

Vastuullisuus

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen

Ilmastomme lämpenee, maailman väestö kasvaa ja paljon pitää rakentaa vielä - niukemmilla luonnonvaroilla ja vähähiilisesti. Tämä on yhteinen, jättimäinen haaste

Kestävissä ja vastuullisissa rakennuksissa yhdistyy monta asiaa, esimerkiksi rakenteellinen energiatehokkuus, käytönaikainen energiankulutus ja valittujen rakennusmateriaalien vähähiilisyys, kestävyys ja suorituskyky. Rakenteiden ja teknisten järjestelmien tehokas lämmöneristäminen pienentää lämmitykseen ja viilennykseen tarvittavaa energiankulutusta ja rakennuksen käytön aikaisia energiasidonnaisia päästöjä. 
Ympäristövastuu on yksi vastuullisuuden osa-alueista.

Ympäristövaikutusten hallintajärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001-standardin mukaan. Toimintamme ympäristövaikutuksia mitataan ja minimoidaan jatkuvan parantamisen keinoin. Tuotteiden osalta ympäristövaikutuksia mitataan koko niiden elinkaarella aina raaka-aineiden hankinnasta rakennuksen elinkaaren lopun jälkeiseen hyötykäyttöön asti.

Suorituskykyiset innovaatiot

Kestävien eristysratkaisujen maailmanlaajuisena toimijana yhdistämme syvällisen markkinatuntemuksen huippututkimukseen ja kehitystyöhön optimoidaksemme rakennuksen suorituskyvyn vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita:

 

  • Käyttäjien terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

  • Tuotteiden ja ratkaisujen tekninen suorituskyky - pienin ympäristövaikutuksin

  • Taloudellisuus

 

Teknisten eristysratkaisujemme valikoima osoittaa, että on mahdollista tarjota korkea lämmöneristävyys vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Ne maksavat itsensä nopeasti takaisin kustannusten ja päästövaikutusten suhteen.

Eristysratkaisumme parantavat rakennuksen turvallisuutta, vähentävät melua ja ylläpitävät miellyttävää sisälämpötilaa vähentäen samalla energianhukkaa ja energiankulutukseen liittyviä ilmastopäästöjä.

Eristysmateriaalimme valmistetaan enenevissä määrin kierrätysraaka-aineista, ne valmistetaan paikallisesti ja tuotteillamme on paras sisäilmaluokitus M1.
 

Ekologinen lasivilla valmistetaan kierrätyslasista

ISOVER minimoi neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja kierrätyslasi on ollut lasivillan pääraaka-aine jo vuodesta 1983 lähtien. Saint-Gobain Finland Oy onkin Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Lasivillan valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista keskimäärin 80 % on kierrätyslasia.

Tiesitkö, että lasi itsessään on ikivanha keksintö, jonka pääraaka-aine on kvartsihiekka, joka sulatetaan yhdessä kalkkikivijauheen ja soodan kanssa. 

Energia

Tehtaidemme energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti - uusiutuvan energian hyödyntämistä unohtamatta. Hyvinkäällä siirryttiin vuonna 2009 käyttämään maakaasua trukkien polttoaineena.  Maakaasun avulla trukkien päästöt pienenevät ja niiden pienempi melutaso parantaa käyttömukavuutta. Forssassa korvattiin 2010 70% tehtaan käyttämästä nestekaasusta paikallisesti tuotettavalla biokaasulla. Vuoden 2018 alusta asti kaikki käyttämämme sähköenergia on uusiutuvaa ns. vihreää sähköä. Forssan tehtaamme on puolittanut CO2-päästönsä alle kymmenessä vuodessa.

Rakennuksen lämmitykseen ja viilennykseen käytettävän energian tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja ja synnyttää kasvihuonekaasupäästöjä. Lämmöneristeen valmistukseen tarvittava energiamäärä säästetään nopeasti rakennuksen käyton aikaisen lämmitysenergian tarpeen vähentyessä. Jos lämmöneristeet olisivat kaksi kertaa nykyistä paksumpina kerroksina lämmityskustannukset ja myös ilmastopäästöt putoaisivat huomattavasti. Säästö olisi merkittävä myös kansantaloudellisesti. Vaikka energiantuotannon päästöt Suomessa laskevat koko ajan, päästöttömintä energiaa on energia, jota ei kuluteta.

 

Jätteet ja sivuvirrat

Eristystuotteiden tuotantoprosessissa syntyvän jätteen määrää pyritään aina minimoimaan ja syntyvän jätteen määrää mitataan jatkuvasti. Prosessijätteestä yhä suurempi osa voidaan kierrättää takaisin prosessiin tai muiden Saint-Gobain -konsernin tuotteiden raaka-aineeksi. Esimerkiksi kivivillan kierrätysprosessissa pyritään tuottamaan mm. sementtiä tai vaihtoehtoisesti korvaamaan luonnonsavea Leca-sorassa.

 

Veden käyttö

Lasivillan valmistuksessa vettä tarvitaan pääasiassa sideaineen laimentamiseen, laitteiden ja prosessin jäähdytykseen sekä prosessipesuihin. Prosessivesi puhdistetaan tehtaiden omissa puhdistuslaitoksissa ja käytetään uudelleen, joten tuotteiden valmistus ei aiheuta kuormitusta vesistöihin tai vedenpuhdistuslaitoksille.

 

Pakkaus ja kuljetukset

Osan eristystuotteiden pakkaamisessa hyödynnetään pakkaustekniikkaa, joka mahdollistaa eristeiden puristamisen noin yhteen neljäsosaan eristeen alkuperäisestä tilavuudesta. Erityisesti ULTIMATE -mineraalivillaa saadaan kuljetettua yhdellä kertaa jopa 75% enemmän kuin perinteistä kivivillaa. Tämä vähentää kuljetuskaluston tarvetta ja kuljetuksista aiheutuvia ilmastopäästöjä. Tehokas pakkaustekniikka vähentää myös muun pakkausmateriaalin ja kuljetuslavojen tarvetta. Käytettävät pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä tai poltettavia.

Ympäristöselosteet (EPD)

Tiesitkö?

ISOVER oli ensimmäinen eristystuottaja maailmassa, joka laati tuotteilleen elinkaaren ympäristövaikutusten arviointeja 1990-luvun alussa. Nykyään Saint-Gobain -konsernilla on yli 1400 kolmannen osapuolen varmentamaa ympäristöselostetta eli EPD:tä (Environmental Product Declaration) - enemmän kuin kenelläkään muulla toimijalla maailmassa.

Mitä EPD tarkoittaa?

Ympäristöselosteet eli EPD:t ovat standardinmukaisiin elinkaarianalyyseihin (Life Cycle Assessment, LCA) perustuvia standardoituja dokumentteja, joissa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan.

Ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme

Mikäli et löytänyt vastausta sivustoltamme, kysy rohkeasti lisää asiantuntijoiltamme!