Kestävät eristysratkaisut teollisuudessa

Kestävät eristysratkaisut teollisuudessa

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen

 

 

Kestävän teollisuuden eristyksen hyödyntämätön potentiaali

 

Euroopan unioni on asettanut itselleen kaksi kunnianhimoista tavoitetta tukeakseen siirtymistä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan:
 

  • kasvihuonepäästöjen vähentäminen vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä

  • olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ilman hiilidioksidipäästöjä


Tämä voidaan luonnollisesti saavuttaa vain kaikkien keskeisten alojen - mukaan lukien teollisuuden ja energiahuollon - tuella ja osallistumisella, joiden osuus Euroopan primäärienergian käytöstä on n. 35% ja EU:n päästöistä 49%.

Vaikka säästömahdollisuudet voivat vaihdella eri alueilla ja sektoreilla, energiankulutuksen, lämpötilaprofiilien ja polttoaineyhdistelmien erojen vuoksi, kaikilla teollisuuden aloilla on potentiaalia siihen. 

Se voi tuntua yllättävältä, mutta teollisuudessa, tosin kuin rakennusalalla, eristys on edelleen suurelta osin vajaakäytössä. Siksi monien teollisuuslaitosten alhainen energiatehokkuus on yleinen trendi. Asian ytimessä on se, että toistaiseksi ei ole olemassa säännöksiä, jotka määrittelevät Euroopan teollisuudessa asennettavan eristyksen vähimmäissuorituskyvyn.

 

  Voimala Rakennusmääräys (seinät) 2016
Lämpötila 250°C 18°C-22°C
Lämpöhäviö 150 W/m² < 4 W/m²
EU average
Eristyksen paksuus 100 mm 100-250 mm

 

Ensinnäkin, käytetyn eristyksen taso rajoittuu useimmiten turvallisuusvaatimuksiin, eli maksimipintalämpötilan määrittämiseen, kondensoitumisen estoon, prosessitarpeisiin tai vain yleiseen lämpövirtausnopeuden maksimitiheyteen.
 

  • Lisäksi teollisuuseristyksen tekniset tiedot ovat usein vanhentuneita ja perustuvat edelleen 10, 20 tai jopa 30 vuoden takaisiin energian hintoihin ja ympäristövaatimuksiin.

  • Lopuksi, monissa tapauksissa teollisuuden lämmöneristys on huonosti huollettu ja jotkin osat jäävät eristämättömiksi ja muodostavat lämpösiltoja, mikä johtaa liiallisiin lämpöhäviöihin ja vältettävissä oleviin hiilidioksidipäästöihin.

 

Tämä johtuu osittain siitä, että keskeisten päätöksentekijöiden keskuudessa ei ole tietoa teollisen eristyksen suurista energiansäästömahdollisuuksista, mutta myös vastuun jakamisesta tai epäselvyydestä huoltoon ja energianhallintaan liittyvissä päätöksissä. Tämän lisäksi eristeet muodostavat vain suhteellisen pienen osan investoinneista, joten sitä ei oteta riittävästi huomioon tai määritetä suunniteluvaiheessa ja saneerausohjelmissa.

 

Vuotuinen kokonaissäästöpotentiaali EU27:ssä

  Vuosittaiset kustannustehokkaat säästömahdollisuudet Vuotuinen energiansäästöpotentiaali
Energiansäästöpotentiaali 620 PJ 710 PJ
CO2-päästöjen vähentämispotentiaali 49 Mt CO 56 Mt CO
Pintojen lämpöhäviöiden vähentäminen -66 % -75 %

Lähde: ECOFYS raportti (EiiF)

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että teollisuudessa eristysjärjestelmiä suunnitellaan edelleen liian harvoin kannattavuuskriteerien perusteella eristetyn laitteiston elinkaaren aikana ja vielä vähemmän kestävyyskriteerien perusteella.

Tiesitkö... ?

Ympäristöselosteet eli EPD:t ovat standardinmukaisiin elinkaarianalyyseihin (Life Cycle Assessment, LCA) perustuvia standardoituja dokumentteja, joissa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan.

Teollinen eristys voi edistää:
 

  • CO2-ekv. päästöjen vähentäminen 40 Mt verran

  • Teollisuuden energiankulutuksen vähentäminen 14 Mt joka vuosi - mikä vastaa 10 miljoonan kotitalouden energiankulutusta

 

Lähde: EiiF tutkimus 2021

 Energiatehokkaat eristysjärjestelmät auttavat teollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja edistämään EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Sen lisäksi ne alentavat myös hiiliveroja, sekä tuottajan energiakustannuksia.


TIPCHECK-auditointi

 

Voimme tukea tätä muutosta TIPCHECK (Technical Insulation Performance Check) -ohjelmalla tarjoamalla asiantuntija-analyysin nykyisestä eristysjärjestelmästäsi ja auttamalla sinua tunnistamaan lisää energiatehokkaita säästömahdollisuuksia.

 

Mikä on TIPCHECK?
 

TIPCHECK on teollisuuslaitosten energiakatselmusohjelma. Sen toteutti European Industrial Insulation Foundation (EiiF) energian säästämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi eristyksen ansiosta.

 

Miksi tehdä TIPCHECK-tarkastus?
 

TIPCHECK-tarkastukset arvioivat olemassa olevien tilojen eristysjärjestelmiä, suunniteltuja projekteja tai jälkiasennuksia ja osoittavat, kuinka tehokkaammin lämmöneristys voisi:
 

  • Säästää energiaa

  • Säästää kustannuksista

  • Osallistua puhtaampaan tuotantoon vähentämällä CO2-päästöjä

 

Kokemus osoittaa, että eristysinvestointien takaisinmaksuajat TIPCHECK-auditoinnnin jälkeen ovat useimmiten vain 1-2 vuotta. Lisäksi saavutettavat vuotuiset energiansäästöt ovat usein 200 000 - 400 000 MWh, mikä vähentää TIPCHECK-asiakkaiden tuotantokustannuksia yli 7 miljoonaa euroa vuodessa.

Energiatehokkuuspotentiaalien tunnistamisen ja hyödyntämisen lisäksi TIPCHECK-lämpötilaenergiakatselmus voi auttaa tunnistamaan prosessien tehokkuuden parannuksia ja henkilöstön turvallisuusriskejä.

 

Miltä Saint-Gobain TIPCHECK-tarkastusprosessi näyttää?

 

Meillä Saint-Gobainissa on 13 sertifioitua TIPCHECK-insinööriä, jotka voivat suorittaa TIPCHECK-auditointeja joko sisäisesti tai asiakkaidemme luona. Auditointiin valmistautumista varten TIPCHECK-insinööri pyytää joitakin alustavia tietoja auditoitavista asennuksista: yleiset ja yksityiskohtaiset piirrustukset, tarkastettavien alueiden nykyiset eristystiedot, kunkin vyöhykkeen käyttölämpötila, prosessikaavio, käytetyn energian tyyppi (kaasu, sähkö, jne.) ja energian hinta.

Auditointi tapahtuu sitten kolmessa vaiheessa:
 

1. Kenttämittaukset kaiken tiedon keräämiseksi

2. Kerättyjen tietojen perusteella teemme inventaarion asennusten todellisesta suorituskyvystä ottaen huomioon olemassa olevan eristyksen. Silloin suosittelemme optimoitua eristysjärjestelmää.

3. Lopuksi, toimitamme asiakkaalle standardoidun TIPCHECK-raportin, joka sisältää yksityiskohtaiset tarkastuksen päätelmät.

Tiesitkö... ?

Isover on yksi EiiF:n perustajakumppaneista. Se on neutraali voittoa tavoittelematon instituutio, joka edistää eristystä ensisijaisena menetelmänä kestävän kehityksen ja kannattavuuden parantamiseksi. Perustamisestaan vuonna 2009 lähtien EiiF on vakiinnuttanut asemansa resurssina teollisuudelle, jonka on vähennettävä hiilidioksidipäästöjä ja säästettävä energiaa. EiiF toimittaa faktoja ja lukuja, julkaisee raportteja, tietosivuja ja tutkimuksia, jotka osoittavat teollisuuseristyksen säästöpotentiaalin olevan suuri.

Ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme

Mikäli et löytänyt vastausta sivustoltamme, kysy rohkeasti lisää asiantuntijoiltamme!